Amptelike reëls

 

 1. Slegs gepubliseerde boeke wat tussen begin Januarie en einde Desember van elke jaar verskyn het, kom in aanmerking vir die kykNET-Rapport Boekpryse. Let asb. streng op die reëls vir deelname. Die sameroeper is nie verantwoordelik vir boeke wat verkeerdelik voorgelê is nie.
 1. Skrywers se toestemming moet in alle gevalle vooraf verkry word.
 1. Geen self-publikasies word oorweeg nie.
 1. Boeke moet oorspronklik in Afrikaans geskryf wees. Indien boeke gelyktydig in Afrikaans en Engels verskyn het, kom die Afrikaanse uitgawe in aanmerking vir die prys mits dit deur die skrywer self vertaal is.
 1. Biografieë val onder niefiksie en mag nie in albei kategorieë ingeskryf word nie.
 1. Die besluite van die keurders is finaal.
 1. Uitgewers sal in kennis gestel word van boeke op die kortlys en versoek word om so gou doenlik die sameroeper te voorsien van die volgende:
 • bondige opsomming van die inhoud
 • goeie gehalte foto van die skrywer
 • bondige biografiese gegewens
 • skriftelike toestemming dat gratis uittreksels van boeke op die kortlys in Rapport en op LitNet mag verskyn.
 1. Geen inskrywingsfooi is betaalbaar nie.
 1. Voltooide inskrywingsvorms vir die kykNET-Rapport Boekpryse sowel as 8 eksemplare van elke boek moet die sameroeper bereik voor of op die gegewe sperdatum. Die volgende sperdatum (vir boeke wat in 2016 verskyn), is 11 November 2016. Boeke wat na hierdie datum verskyn, moet asb. apart gekoerier word.

Adres waarheen boeke versend moet word per koerier:

kykNET-Rapport Boekpryse
Mev Hettie Scholtz
18 Longmerestraat
Schonenberg Estate
Somerset West
7130
Tel: 021 851 7860 / 084 583 0272

Rig alle navrae aan die sameroeper:

 Hettie Scholtz by scholtz5@mweb.co.za