Amptelike reëls/Inskrywingsvorm

Uitgewers  word hartlik uitgenooi om weer boeke voor te lê vir die 2020 kykNET-Rapport Boekpryse ter waarde van R750 000.

Die pryse word toegeken in die volgende kategorieë:

 • Beste Afrikaanse volwasse roman (R250 000)
 • Beste Afrikaanse niefiksie-boek (R250 000)
 • Afrikaanse roman of niefiksie-boek met die meeste filmiese potensiaal(R125 000)

Dit is ’n letterkunde toekenning. Die sameroeper wil nie graag deelname beperk nie, maar versoek uitgewers vriendelik om goeie oordeel aan die dag te lê by die voorlegging van boeke in die verskillende kategorieë. As die volgende vrae ‘n ja-antwoord het, kwalifiseer die boeke vir inskrywing:

FIKSIE

Is dit ‘n boek wat die bekende vreemd maak, een wat die verbeelding aanvuur? Wat in tema die nuwe aandurf, in taalgebruik die reikwydte van Afrikaans vergroot, in diepgang meer as een lesing inhou, en wat die groot gesprek van die Afrikaanse en wêreldletterkunde verder voer op ‘n manier wat die geïnteresseerde leser nie agterlaat nie?

NIEFIKSIE

Is dit ‘n noodsaaklike boek om te lees vir die verdieping en verbreding van ons begrip van die wêreld? Spreek die boek van grasie en empatie, of andersyds, skok dit die onwillige begryper tot nuwe insig? Kan dit saamgesels met die beste in die wêreld? Is dit gevestig in diepgaande navorsing, gekonstrueer om die inhoud ten beste oor te dra, en gebou met hoogs effektiewe Afrikaans?

FILMTOEKENNING:

 • Is die tema geskik om aangepas te word as ’n rolprent, televisiereeks of dokumentêre program? (As jy die verhaal in ’n sin saamvat, kan jy dit op ’n plakkaat sien?)
 • Is dit bekostigbaar? Die finansiële realiteit van die rolprentbedryf sluit kommersialiteit

AMPTELIKE REËLS

 1. Slegs gepubliseerde boeke wat tussen 1 Januarie 2019 en 31 Desember 2019 verskyn het, kom in aanmerking vir die kykNET-Rapport Boekpryse. Let asb. streng op die reëls vir deelname. Die sameroeper is nie verantwoordelik vir boeke wat verkeerdelik voorgelê is nie.
 2. Skrywers se toestemming moet in alle gevalle vooraf verkry word.
 3. Geen self-publikasies word oorweeg nie.
 4. Boeke moet oorspronklik in Afrikaans geskryf wees. Indien boeke gelyktydig in Afrikaans en Engels verskyn het, kom die Afrikaanse uitgawe in aanmerking vir die prys mits dit deur die skrywer self vertaal is.
 5. Biografieë val onder niefiksie en mag nie in albei kategorieë ingeskryf word nie.
 6. Die besluite van die keurders is finaal.
 7. Uitgewers sal in kennis gestel word van boeke op die kortlys en versoek word om so gou doenlik die sameroeper te voorsien van die volgende:
 • bondige opsomming van die inhoud
 • goeie gehalte foto van die skrywer
 • bondige biografiese gegewens
 • skriftelike toestemming dat gratis uittreksels van boeke op die kortlys in Rapport en op LitNet mag verskyn.
 1. Geen inskrywingsfooi is betaalbaar nie.
 2. Voltooide inskrywingsvorms vir die kykNET-Rapport Boekpryse sowel as 10 eksemplare van elke boek moet die sameroeper bereik voor of op die sperdatum: 11 November 2019. Boeke wat na hierdie datum verskyn, moet asb. apart gekoerier word.

Adres waarheen boeke versend moet word per koerier:

kykNET-Rapport Boekpryse
p/a Hettie Scholtz
Longmerestraat 18
Schonenberg Estate
Somerset-Wes
7130

Rig alle navrae aan die sameroeper: 

Hettie Scholtz by scholtz5@mweb.co.za
084 583 0272

Laai af: Inskrywingsvorm kykNET-Rapport Boekpryse 2020