Keurders

NIEFIKSIE

Dr Irma du Plessis (Departement Sosiologie, Universiteit van Pretoria)

Mnr Herman Binge (Uitvoerende Direkteur, Lion’s Head Productions (Edms) Bpk)

Mnr Darryl Earl David (Vorige Departementshoof: Afrikaans en Nederlands, UKZN, Boekfeesorganiseerder)

Prof Herman Wasserman (Professor van Mediastudies by die Sentrum vir Film- en mediastudies, Universiteit van Kaapstad)

FIKSIE

Me Elmari Rautenbach (Joernalis, boekkenner)

Prof Steward van Wyk (Professor en Voorsitter van die Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Wes-Kaapland)

Mnr Gerrit Schoonhoven (Teater- filmregisseur)

Mnr Frederik de Jager (Oud-uitgewer, boekkenner)