KYKNET-RAPPORT BOEKRESENSENT VAN DIE JAAR 2019: NIEFIKSIE

COMMENDATIO: KYKNET-RAPPORT BOEKRESENSENT VAN DIE JAAR 2019: NIEFIKSIE

Jean Meiring oor Hartebreker (James-Brent Styan)

https://www.netwerk24.com/Vermaak/Boeke/holderstebolder-boek-oor-chris-barnard-stel-teleur-20180202

In ’n resensiekultuur waar resensente dikwels huiwerig blyk te wees om kritiek uit te speek, trek Jean Meiring se resensie van James-Brent Styan se Chris Barnard-biografie, Hartebreker, onmiddellik aandag.

Die resensie is onbeskaamd krities, maar die kritiek wat uitgespreek word, word deur voorbeelde en deeglike argumente ondersteun. Meiring se resensie skop af met noodsaaklike agtergrondinligting oor die boek se onderwerp, wat hy vaardig uitbou tot ’n argument oor waarom dit ’n goeie boek behoort te wees. Meiring gee ook erkenning aan die uitdagings wat aan hierdie spesifieke biografie verbonde is, en gee krediet waar dit die skrywer toekom. Maar hy maak dit duidelik dat die boek nie aan die leesverwagtinge van kritiese lesers voldoen nie, en stel dan sy saak deeglik en sonder om in sarkasme te verval.

Meiring spreek onder andere kritiek uit oor die Afrikaanse taalgebruik in die boek, en trap versigtig om self welluidende Afrikaans in sy resensie te laat opklink, waar dit volgens hom in die boek ontbreek. Terwyl hy kritiek uitspreek oor die vreemde volgorde waarin inligting in die boek gerangeer word, is die resensie se struktuur netjies uitgedink en maklik om te volg.

Uiteindelik waag hy ’n raaiskoot oor die rede vir die boek se tekortkominge, en verpak sy diagnose (die tekort aan streng redigering en noukeurige proefleeswerk) in ’n mediese metafoor wat goed by die resensie se onderwerp aansluit. Die finale brokkie baie spesifieke kritiek oor ’n feitefout word slim aangewend om ’n sterk en impakvolle slot te skep wat aansluit by die inleiding, en die leser met die indruk van ’n afgeronde geheel laat.

Meiring is ’n resensent wat die leser se belangstelling met styl en inhoud prikkel, en sy indrukwekkende algemene kennis maak van hom ’n gedugte leser wat deurlopend verrassende en ingeligte menings uitspreek. Die gebruik van humor en suggestie in sy opsomming van Barnard se lewe help om die ietwat skerper en swaarder toon van sy kritiese uitsprake in balans te hou, sodat die algehele gevoel  by die lees van die resensie positief is, ten spyte van die negatiewe uitsprake. Alhoewel die resensent duidelik nie verlief was op die boek nie, het die resensie die beoordelaars se harte gesteel.

BIBI SLIPPERS