KYKNET-RAPPORT BOEKRESENSENT VAN DIE JAAR 2019: LANGER RESENSIES

COMMENDATIO: KYKNET-RAPPORT BOEKRESENSENT VAN DIE JAAR 2019: LANGER RESENSIES

Elzette Steenkamp – Stof deur Alettie van den Heever: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

https://www.litnet.co.za/stof-deur-alettie-van-den-heever-n-litnet-akademies-resensie-essay/

Elzette Steenkamp se resensie van Alettie van den Heever se roman Stof lok die leser met ’n dansmetafoor na binne. ’n Dans is die perfekte metafoor om die leser voor te berei op ’n uitdagende leeservaring, sonder om jou uit die staanspoor af te sit: Die dans beloof om jou met diepe plesier te vergoed vir die werk wat dit kos om met jou dansmaat in pas te kom. Die dansmetafoor word verder ook aangewend om ’n waarde-oordeel te impliseer en die aard van die boek vir die leser te laat insien.

Steenkamp se bondige opsomming van die verhaalgegewe skep ’n deeglike fondament waarop sy ’n fassinerende akademiese beskouing van die teks bou. Die invalshoek is die tema van ekologiese verval in distopiese fiksie, en die onmiddellike relevansie van hierdie tema word gou deur Steenkamp duidelik gemaak. Sy bied vir die leser ’n nuttige geskiedenis van die ontstaan en ontwikkeling van die ekologiese bewyssyn van wetenskapfiksie en spekulatiewe fiksie, en plaas ook hierdie roman in die geselskap van sy internasionale voorgangers.

Hierna stel Steenkamp die leser aan verskillende teoretiese benaderings bekend wat die wêreld waarin Stof afspeel help oopmaak, en insig en interpretasie bewerkstellig. Verskillende karakters, instansies en gebeure wat in die boek voorkom word in verband gebring met die teorie, om te demonstreer hoe dit met vrug op die lees van Stof toegepas kan word. As leser word jy met nuwe spesialiskennis gekonfronteer wat die resonansie  van Van der Heever se teks verhelder.

Dis geen stowwerige akademiese resensie hierdie nie: lekker vars en tegemoetkomend tot die leser wat stof tot nadenke waardeer. Die resensie is ’n roetekaart wat een moontlike pad deur Van der Heever se stoflandskap voorstel.  Steenkamp is ’n ingeligte en sistematiese reisgids wat haar kennis gebruik om waarde toe te voeg vir diegene wat haar roetekaart volg.

BIBI SLIPPERS