Welkom

Uitgewers  word elke jaar hartlik uitgenooi om boeke voor te lê vir die kykNET-Rapport Boekpryse ter waarde van R500 000.

Die pryse word toegeken in die volgende kategorieë:

  • Beste Afrikaanse volwasse roman (R200 000)
  • Beste Afrikaanse niefiksie-boek (R200 000)
  • Afrikaanse roman of niefiksie-boek met die meeste filmiese potensiaal (R100 000)

Dit is ’n letterkunde toekenning. Die sameroeper wil nie graag deelname beperk nie, maar versoek uitgewers vriendelik om goeie oordeel aan die dag te lê by die voorlegging van boeke in die verskillende kategorieë. As die volgende vrae ‘n ja-antwoord het, kwalifiseer die boeke vir inskrywing:

FIKSIE

Is dit ‘n boek wat die bekende vreemd maak, een wat die verbeelding aanvuur? Wat in tema die nuwe aandurf, in taalgebruik die reikwydte van Afrikaans vergroot, in diepgang meer as een lesing inhou, en wat die groot gesprek van die Afrikaanse en wêreldletterkunde verder voer op ‘n manier wat die geïnteresseerde leser nie agterlaat nie?

NIEFIKSIE

Is dit ‘n noodsaaklike boek om te lees vir die verdieping en verbreding van ons begrip van die wêreld? Spreek die boek van grasie en empatie, of andersyds, skok dit die onwillige begryper tot nuwe insig? Kan dit saamgesels met die beste in die wêreld? Is dit gevestig in diepgaande navorsing, gekonstrueer om die inhoud ten beste oor te dra, en gebou met hoogs effektiewe Afrikaans?

FILMTOEKENNING:

  • Is die tema geskik om aangepas te word as ’n rolprent, televisiereeks of dokumentêre program? (As jy die verhaal in ’n sin saamvat, kan jy dit op ’n plakkaat sien?)
  • Hoe aanpasbaar is die boek om verwerk te word in ’n draaiboek? (Is dit filmies geskryf met ’n goeie struktuur? Gaan dit pas in die lengte van die algemene 90-minute rolprent = 114 bladsye dubbelspasiëring?)
  • Is die boek bevolk met karakters waarmee ‘n rolprentgehoor sal kan identifiseer?
  • Is dit bekostigbaar en gaan dit geld maak? Die realiteit van die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf dwing vervaardigers om “goedkoop” te dink en te werk. Die finansiële realiteit van die rolprentbedryf sluit kommersialiteit in. (Gaan dit geld maak?)